Hoa Pham

27

Nơi sống: Hồ Chí Minh

Tuổi: 25

Giới tính: Nữ

Giới thiệu bản thân: Vui vẻ hòa đồng

Mong muốn tìm: Biết quan tâm chia sẻ, không bảo thủ

Chiều cao: 155 CM
Học vấn:
Nghề nghiệp:
Thu nhập:
Hôn nhân: Độc Thân
Chổ ở:
Cung hoàng đạo:
Mục tiêu:
Trạng thái tìm kiếm:
Hình thức: