Thuy Hoang

40

Nơi sống: Hải Phòng

Tuổi: 42

Giới tính: Nữ

Giới thiệu bản thân: T

Mong muốn tìm: Mong muốn tìm được một người chân thành để cùng nhau san sẻ vui buồn.

Chiều cao:
Học vấn:
Nghề nghiệp:
Thu nhập:
Hôn nhân: Ly hôn
Chổ ở:
Cung hoàng đạo:
Mục tiêu:
Trạng thái tìm kiếm:
Hình thức: Hẹn gặp & gọi điện, nhắn tin