Chu Huy Thanh

27

Nơi sống: Hồ Chí Minh

Tuổi: 45

Giới tính: Nam

Giới thiệu bản thân:

Mong muốn tìm:

Chiều cao:
Học vấn:
Nghề nghiệp:
Thu nhập:
Hôn nhân: Ly hôn
Chổ ở:
Cung hoàng đạo:
Mục tiêu:
Trạng thái tìm kiếm:
Hình thức: