- ước gì nghèo thì nghèo 1 ngày thôi..........chứ nghèo hoài ai chịu nổi :(

Đăng bởi Quetoi Cantho
1 1 153
- ước gì nghèo thì nghèo 1 ngày thôi..........chứ nghèo hoài ai chịu nổi :(