Hướng Dẫn Bạn Muốn Hẹn Hò Online

Bạn hãy bỏ ra 2 phút đọc hết tất cả các hướng dẫn bên dưới, để biết cách sử dụng và tìm kiếm người yêu nhanh chóng.
Cam Kết Tìm Được Người Yêu
 • Bạn phải tham gia truy cập trang web mỗi ngày để kiểm tra thư và gửi thư làm quen đến các hồ sơ phù hợp.
 • Bạn phải đăng thật nhiều tâm sự để nhận được nhiều tương tác từ đối phương.
Xem Lại Hướng Dẫn Sử Dụng Này
 • Bạn nhấn chọn biểu tượng màu đỏ trên màn hình góc phải hoặc nhấn vào Hướng Dẫn Sử Dụng nằm ngay phần Về Chúng Tôi ở phía dưới trang web.
Hỗ Trợ Từ Quản Trị Admin
 • Bạn nhấn vào Liên Hệ Với Admin nằm ngay phần Về Chúng Tôi ở phía dưới trang web.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Đọc Kỹ Và Thực Hiện
 • Bạn vui hãy đọc kỹ và thực hiện các thông báo lỗi, lưu ý hoặc các mẹo trong khi sử dụng của chúng tôi.
Tham Gia Bạn Muốn Hẹn Hò Online
 • Đăng ký tham gia để sử dụng các chức năng tìm kiếm, gửi thư làm quen với các hồ sơ phù hợp.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tham Gia Ngay Nhấn Tôi Đồng Ý Hiện Ra Trang Xác Minh Số Điện Thoại Chọn Mã Quốc Gia Và Nhập Số Di Động Nhập Mã Tin Nhắn.
Công Cụ Tìm Kiếm Hồ Sơ Phù Hợp Để Gửi Thư
 • Bạn nhấn chọn biểu tượng màu đỏ trên màn hình góc phải hoặc nhấn vào Tìm Kiếm Hồ Sơ nằm ngay phần Tìm Kiếm Hồ Sơ Nhanh ở phía dưới trang web.
Gửi Thư Làm Quen
 • Sau khi tìm được người phù hợp hãy gửi thư và đợi đối tượng trả lời.
 • Nhấn Xem & Gửi Thư Gửi Thư.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Kiểm Tra Danh Sách Thư
 • Xem danh sách thư gửi nhận của bạn.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Hộp Thư.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Đăng Sửa Hình Ảnh Đại Diện
 • Đăng hoặc sửa hình ảnh đại diện.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Sửa Hình Ảnh Chọn Hình Đăng Hình.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Cập Nhật Sửa Giới Thiệu Tài Khoản
 • Cập nhật giới thiệu về bản thân và tiêu chuẩn tìm người yêu như thế nào?.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Sửa Giới Thiệu Cập Nhật Giới Thiệu.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Đăng Tâm Sự
 • Đăng tâm sự sẽ giúp nhiều người tương tác với bạn nhiều hơn.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Tâm Sự Đăng Nhật Ký Của Bạn.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Xem Tâm Sự Của Bạn
 • Xem tâm sự của bạn đã đăng.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Tâm Sự.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Xóa Tâm Sự
 • Xóa tâm sự của bạn đã đăng.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Tâm Sự Xem & Bình Luận Xóa Tâm Sự.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Cập Nhật Sửa Hồ Sơ Tài Khoản
 • Chỉnh sửa tên, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng... thông tin tài khoản.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Sửa Hồ Sơ Cập Nhật Tài Khoản.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Xóa Tất Cả Thư
 • Xóa tất cả thư với đối phương.
 • Nhấn Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Hộp Thư Xem Thư Xóa Tất Cả Thư.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Xóa Tài Khoản
 • Tất cả dữ liệu của tài khoản sẽ bị xóa hết.
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Sửa Hồ Sơ Xóa Tài Khoản Xác Nhận Xóa Tài Khoản.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Thoát Tài Khoản Tham Gia
 • Ngay Thanh Cuộn Bên Trên Tài Khoản Đăng Xuất.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Tố Cáo Tài Khoản
 • Tố cáo các tài khoản lừa đảo, quảng cáo, spam, bất lịch sự để chúng tôi xem xét và loại bỏ các tài khoản đó. Người tố cáo sẽ được giữ bí mật.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Tố Cáo Tố Cáo Tài Khoản Gửi Tố Cáo.
Chặn Tài Khoản
 • Tài khoản chặn sẽ không thể gửi thư với bạn và đồng thời các thư giữa bạn với người bị chặn sẽ được xóa hết. Sau khi chặn, tài khoản đó sẽ nằm trong danh sách Tài Khoản Đã Chặn.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Chặn Chặn Tài Khoản Chặn Ngay.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Bỏ Chặn Tài Khoản
 • Bạn muốn bỏ chặn tài khoản đã bị chặn.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Bỏ Chặn Bỏ Chặn Tài Khoản.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Theo Dõi Tài Khoản
 • Sau khi theo dõi, tài khoản đó sẽ nằm trong danh sách Tài Khoản Đã Theo Dõi.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Theo Dõi Theo Dõi Tài Khoản Theo Dõi Ngay.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.
Bỏ Theo Dõi Tài Khoản
 • Bạn muốn bỏ theo dõi tài khoản đã theo dõi.
 • Ngay Tường Nhà Tài Khoản Muốn Bỏ Theo Dõi Bỏ Theo Dõi Tài Khoản.
 • Lưu ý: tham gia mới sử dụng được chức năng này.

Kết Nối Với Chúng Tôi